KATKIDA BULUNUN

Son Kaknüsler’e kendinize ait özgün çalışmaları gönderebilirsiniz. Lütfen başkasına ait çalışmaları, o başkası adına dahi göndermeyiniz. Ekleyeceğiniz içeriğin yayımlanıp yayımlanmayacağı ile ilgili ön fikir edinebilmek için, içeriğin türüne göre (örn: şiir, öykü, inceleme, deneme, makale, çeviri, söyleşi, görsel, müzik gibi) yayımlanmış çalışmaları dikkatle inceleyiniz ve eklemeden önce lütfen Kaknüsler’in edebi ve sanatsal anlayışı hakkında bilgi edininiz:

Göndereceğiniz çalışmalar, son haliyle gönderilmeli; gönderilmeden önce -eğer yazılı bir tür ise özellikle imla yönünden- tamamen incelenmiş, düzenlenmiş ve tamamlanmış olmalıdır. Editörler, eklenen yazılı çalışmaların; dil, anlatım, imla ve bunun gibi diğer tüm yönlerden düzenleme haklarına sahiptir. Bu düzenlemeler; Türk Dil Kurumunun belirlediği ölçüler esas alınarak yapılsa da, ilgili editörün; dil, anlatım, imla anlayışına göre yapılması da muhtemeldir.

Fotoğraf, illüstrasyon, çizim ve benzeri çalışmalarınızı “.zip” veya “.rar” uzantılı dosya içerisindeki bir klasörle gönderebilirsiniz. Video, müzik, ses dosyası gibi dijital çalışmalarınızı, eğer mümkünse “.zip”, “.rar” uzantılı dosya içerisinde e-posta, değilse yine “.zip”, “.rar” uzantılı dosya içerisinde; Google Drive uygulaması üzerinden paylaşabilirsiniz. Yine duruma göre; Vimeo, Soundcloud, YouTube gibi bir platform üzerinden de bağlantısını -varsa şifresiyle beraber- iletebilirsiniz.

Kaknüsler’e gönderdiğiniz çalışmaları reddedilinceye dek başka bir yayının değerlendirmesine göndermeyiniz. Yine başka bir yere gönderdiğiniz, yayımlanmış veya henüz değerlendirme bekleyen çalışmalarınızı, Kaknüsler’e göndermeyiniz. Bu, dergiciliğin temel etik ilkelerindendir.

Gönderilen çalışmaların yayımlanıp yayımlanmaması; her biri kendi alanında yetkin editörlerin, nihai kararıdır. Bu çalışmalar yayımlanmadığı takdirde geri gönderilmez. Yayımlanmayan çalışmalar ile ilgili editörler; geri bildirim yapıp yapmama, ilgili çalışma hakkında eleştiri sunup sunmama haklarını saklı tutar. Tüm bunlar editörlerin kendi tercihleridir.

Yayımlanan çalışmaları hukuki sebeplerden, olası konsept değişikliğinden veya yine olası eser yayımlama politikası değişikliğinden; yayından geri çekme, yayın sınıflandırmasını değiştirme gibi haklara sahip olduğumuzu belirtir; bu mecrada yayımlanan tüm ürünleri, Kaknüsler’e ait bir başka mecrada kullanıp değerlendirme hakkımızı saklı tutarız.

Kaknüsler’de takma ad kullanılarak ürün yayımlanmasına müsaade edilmemektedir. Çalışmalarınızı isim, soyisim, kısa öz geçmiş ve yüzünüzün net görülebildiği bir adet fotoğrafınızla birlikte kaknusler@gmail.com yazışma adresine gönderebilirsiniz.