Konamadık...

"Ağlıyor hâmenin seririnde şiirin lâfzı, veznî, kâfiyesi..." Cenab Şahabettin