Çeviri

Bölüm İçerikleri

Çeviri

Komünist Manifesto ve Sanat | Terry Eagleton

Komünist Manifesto, 19.yy’ın en etkileyici yapıtı olarak tanımlanmıştır. Burada Komünist Manifestonun pek üzerinde durulmayan bir etkisinden bahsetmek istiyorum, sanat üzerindeki etkisinden. Manifesto Rus devrimini etkilemesinin yanında, gelecekçilikten (fütürizmden) ve gerçek üstücülükten (sürrealizmden) tutun da 1968 Paris’inde çok önemli rol oynayan …

Göster!

Çeviri

Sessizliğin Tadı | Adam Kirsch

Bizimkiler edebiyat tarihini, büyük bir dinsel şiir çağı olarak kayda geçirmekte pek istekli görünmüyorlar. Yine de çağdaş şiir her zaman dinsel olmasa da hâlâ güçlü bir şekilde, örtük olarak metafizikseldir. İnsan doğası, öyle görünüyor ki, atalarımızın verdiği aynı ya da …

Göster!