Pençe İzi

Bölüm İçerikleri

Makale

Baudelaire’in Cehennemi

“Her insanda, her zaman iki eşzamanlı istek vardır; Tanrı’ya doğru ve aynı zamanda Şeytan’a doğru yönelen… Tanrı’ya ya da tinselliğe doğru yöneliş aşama aşama yükseliş arzusunu, Şeytan’a ya da hayvanlılığa doğru yöneliş ise düşüş sevincini vurgular” diyen Baudelaire Kötülük Çiçekleri’nin ilk …

Göster!

Pençe İzi

Site – I

Site deyince aklımıza ilk olarak Roma, sonra da etrafı duvar ve tel örgülerle çevrili alan gelir. Roma’dan biraz daha geriye bakınca Mısır’da da Firavunların kurduğu bir site şehir anlayışı var. Aristo ile sınırları, sosyal yaşam biçimi, hukuksal düzeni, devlet anlayışı …

Göster!

Poetika

Şiirde “Ben”in Amansız Yürüyüşü

“Arkeologlar, Mısır firavunlarının mezarlarında buldukları 3000 yıllık balın tadına bakmış ve hâlâ yenilebilir olduğunu görmüştür” (1)

En uzun karanlıklar. Suya batıp çıkan böcekler. Toprağa bulanan gömlekler. Taşla ve ağaçla yükselen insan usu. Kralların, köpeklerin gölgeleri. Tüten çubuk. Yanan şaman. Örgü …

Göster!

Çeviri

Komünist Manifesto ve Sanat | Terry Eagleton

Komünist Manifesto, 19.yy’ın en etkileyici yapıtı olarak tanımlanmıştır. Burada Komünist Manifestonun pek üzerinde durulmayan bir etkisinden bahsetmek istiyorum, sanat üzerindeki etkisinden. Manifesto Rus devrimini etkilemesinin yanında, gelecekçilikten (fütürizmden) ve gerçek üstücülükten (sürrealizmden) tutun da 1968 Paris’inde çok önemli rol oynayan …

Göster!

Çeviri

Sessizliğin Tadı | Adam Kirsch

Bizimkiler edebiyat tarihini, büyük bir dinsel şiir çağı olarak kayda geçirmekte pek istekli görünmüyorlar. Yine de çağdaş şiir her zaman dinsel olmasa da hâlâ güçlü bir şekilde, örtük olarak metafizikseldir. İnsan doğası, öyle görünüyor ki, atalarımızın verdiği aynı ya da …

Göster!

Pençe İzi

Varoldukça

İnsan türü, aklının yettiği ve doğayı kullanmayı öğrendiği dönemden itibaren, eskiye nazaran daha rahat bir yaşama geçiş yapmıştır. Toplum içi emniyetini ahlakla, türün doğaya karşı korunumunu da teknik ile sağlayan atalarımız, bundan sonraki zamanlarını daha çok varlığı sorgulayarak ve gerçeği …

Göster!

Pençe İzi

Felsefenin Sonu: Pozitivizm (Bilim)

Neden yeni bir söylem yok? Neden artık yeni bir felsefe filozof yok Batı cephesinde? Yoksa düşünülecek olan her düşünce, sistem düşünüldü mü? Yoksa artık keşfedilecek yeni bir fikir yok mu?

Hayır!

Aslında Sokrates’ten beri her söylem değişik yüz yıllarda farklı …

Göster!

Pençe İzi

Rönesans

Batının en büyük zaferi: Rönesans…

İhtilâllerin, yüzyıl savaşlarının, devrimlerin; ayrı ayrı en nadide taraflarındaki kumaşlardan en önce kendine biçip diktiği gömlek. Çok şık, çok dehşetli bir gömlek: Rönesans!..

Ve tabi sonrasında dünyanın her coğrafyasına ve kültürüne göre model olarak dikeceği, zorla …

Göster!

Pençe İzi

Neo Epik Darbe

Önce post modern şiirler yazıldı. Bu post modern şiir; modern şiir kadar güçlü ve kaliteli olmasa da modern şiire göre daha geniş bir yelpazeyi kapladı. Diğer bir fark ise modern şiir yazımı zor olmasından ötürü az kişi tarafından yazıldı fakat …

Göster!